Novinky‎ > ‎

Přihláška na tábor a další informace

přidáno: 25. 5. 2015 2:01, autor: 129. oddíl Koníci
Termín tábora: 27.6. - 11.7.2015
Cena: 3000,- Kč

Děti po první třídě a mladší mají zkrácený tábor v termínu 27.6.-4.7. za 1500,-Kč

Termín pro odevzdání přihlášky, potvrzení od lékaře* a pro zaplacení je 3. června

Peníze zasílejte na náš účet č.: 163 122 037 / 0300 (ČSOB) 
Variabilní symbol: 129 XX XX XX (prvních 6 číslic rodného čísla dítěte) 

Pokud Vám zaměstnavatel na tábor přispívá a potřebujete za tímto účelem nějaké potvrzení či fakturu, oznamte nám prosím, jaké má mít náležitosti, a my jej promptně vyhotovíme.

Během května nebo června budeme po některé z oddílových schůzek dělat informační schůzku k táboru pro rodiče, termín bude upřesněn, Jakékoliv dotazy zodpovím i emailem.

Víkend před táborem 20.- 21. června probíhá na našem tábořišti příbravka, neboli pracovní brigáda pro rodiče, kdy připravíme tábořiště a základní táborové stavby.

Podmínky účasti na táboře jsou následující: pravidelná účast na schůzkách, účast alespoň na dvou víkendových výpravách od začátku školního roku (někteří už mají splněno :)). Rozhodli jsme se, že děti po první třídě se budou účastnit jen první poloviny tábora (tzn. cena je 1 500,-). Odjezd těchto dětí z tábora je stanoven na sobotu 5.7. Finální rozhodnutí o účasti je podmíněno souhlasem vedoucích.

*) Posudek o zdravotní způsobilosti se vydává i na školy v přírodě a další akce a má platnost 12 měsíců, po skončení tábora vám jej vrátíme. Potřebujete-li jej ještě před táborem na ŠvP odevzdejte nám alespoň kopii.
ĉ
129. oddíl Koníci,
25. 5. 2015 2:44
Ċ
129. oddíl Koníci,
25. 5. 2015 2:01
Ċ
129. oddíl Koníci,
25. 5. 2015 2:43
Ċ
129. oddíl Koníci,
25. 5. 2015 2:01
Comments