Michal "Potkan" Rod
vedoucí oddílu
potkan@oddil.cz
tel. 724 352 694

Monča Vrabčeková 
vlčata a světlušky (mladší chlapci a děvčata)
monca@oddil.cz

Michal "Uá" Štván
skauti (starší chlapci)
ua@oddil.cz

Ája Štvánová 
skautky (starší děvčata)
aja@oddil.cz
tel. 721 108 340

Sociální sítě: Facebook (Google+ )

Ċ
Michal Rod,
16. 9. 2015 0:52
Ċ
Michal Rod,
4. 9. 2018 5:33