Evoluce

aneb vyviň si svého mazlíčka

Každý Koník získal v září svůj primitivní organismus, který bude moci v průběhu roku neustále vylepšovat. Ovšem na to bude potřebovat mutační body a ty získá jen tak, že zdokonalí i sám sebe.

Hra je rozdělena na několik evolučních fází, z nichž každá trvá zhruba měsíc. Na začátku každé fáze 0bdrží hráči takzvanou Výzvu, což označuje seznam úkolů, jejichž plněním lze získávat mutační body. Úkoly jsou různé a jsou koncipovány tak, aby hráče nutily k neustálému sebezdokonalování. Na konci fáze se Výzva vyhodnotí a vydělané body se mohou utratit za vylepšení zvířátka (nákup nohou, pusy, ocasu aj.).

Vylepšení potvůrky má jednak estetický význam, jednak zvyšuje šance zvířátka na úspěch v drsném prostředí oddílové evoluce (jednotlivá vylepšení zvyšují sílu či rychlost příšerky).

6. VÝZVA
do 19. května
mladší:
 1. Vím, jaký odpad patří do kterého kontejneru.
 2. Zjistím, kolik odpadu vyhodíme u nás doma během jednoho týdne.
 3. Umím zorientovat mapu.
 4. Dokážu podle mapy naplánovat cestu z místa A do místa B a určit její délku.
 5. Vydržím mlčet po celou schůzku.
  starší:
  1. Zjistím, co všechno se děje s domovním odpadem a jak se jednotlivé druhy recyklují.
  2. Zjistím, kolik odpadu vyhodíme u nás doma během jednoho týdne.
  3. Dokážu pracovat s mapou hvězdné oblohy.
  4. Umím pracovat s měřítkem mapy a počítat podle něj vzdálenost.
  5. Vydržím mlčet po celou schůzku.
   4. VÝZVA
   do 2. března
   mladší:
   1. Zabalím si sám na výpravu.
   2. Vyrobím rostlinu na náš herní plán (ostrov potvůrek).
   3. Vymyslím šifru, pomocí které zašifruji jedno slovo.
   4. Odvysílám své křestní jméno v morseovce (pomůcky povoleny).
   5. Naučím se čísla tísňového volání i co říkat po zavolání na ně.
   starší:
   1. Zabalím si úplně sám na víkendovou výpravu.
   2. Vyrobím rostlinu na náš herní plán (ostrov potvůrek).
   3. Rozluštím většinu šifer vyvěšovaných během schůzek na nástěnku.
   4. Dokážu zachytit zprávu v morseovce a s pomůckami ji vyluštit.
   5. Vím jak postupovat stanu-li se svědkem vážného úrazu.
   3. VÝZVA
   do 5. ledna
   mladší:
   1. Naučím se zákon skautů (desatero).
   2. Zjistím, proč je svátek 17. listopadu a zeptám se rodičů, jak si na tu událost vzpomínají oni.
   3. Naučím se nazpaměť alespoň jednu vánoční koledu.
   4. Pomohu doma s výrobou alespoň jednoho druhu vánočního cukroví.
   5. Zúčastním se vánoční výpravy (Slunovratu).
   starší:
   1. Dokáži vysvětlit význam jednotlivých bodů skautského zákona.
   2. Pokusím se zjistit, jak to bylo se skautem před 17. lisopadem 1989.
   3. Vymyslím alespoň jednu těžkou, ale rozluštitelnou šifru a zašifruji pomocí ní jednu větu.
   4. Sám doma upeču alespoň jeden druh vánočního cukroví.
   5. Zúčastním se vánoční výpravy.
   2. VÝZVA
   do 3. listopadu
   mladší:
   1. Naučím se složit dvě papírové skládačky (origami), na kterých se dohodnu s vedoucím.
   2. Požádám někoho z rodiny, aby mi pustil svou oblíbenou písničku a já jim zas pustím svou. Společně si řekneme, co se nám na té naší líbí.
   3. Na podzim nasbírám barevné listí a nalepím z něj obrázek.
   4. Bezpečně rozdělám oheň bez použití papíru.
   5. Naučím se uvázat lodní smyčku a ambulák.
   starší:
   1. Napíšu článek do střediskového časopisu.
   2. Převyprávím příhodu, kterou jsem zažil, a to tak, aby mému vypravování ostatní se zájmem naslouchali.
   3. Koupím pro oddíl/družinu jízdenku na vlak nebo autobus.
   4. Bezpečně rozdělám oheň na tři sirky bez použití papíru.
   5. Naučím mladšího kamaráda uvázat lodní smyčku a ambulák.
   1. VÝZVA
   do 29. září
   mladší:
   1. Seznámím se se všemi členy oddílu.
   2. Zúčastním se výpravy.
   3. Pomůžu po schůzce uklidit klubovnu.
   4. Poznám součásti skautského kroje.
   5. Alespoň po dva týdny budu každý den cvičit.
   6. Alespoň po dva týdny se budu každý den pravidelně sprchovat studenou vodou.
   starší:
   1. Seznámím se se všemi členy oddílu.
   2. Zúčastním se výpravy.
   3. Vymyslím a připravím jednu hru na schůzku.
   4. Uvařím pro rodinu nové jídlo podle kuchařky (včetně nákupu).
   5. Alespoň po dva týdny budu každý den cvičit.
   6. Alespoň po dva týdny se budu každý den pravidelně sprchovat studenou vodou.
   ą
   129. oddíl Koníci,
   10. 11. 2010 12:33
   ą
   129. oddíl Koníci,
   10. 11. 2010 12:33
   ą
   129. oddíl Koníci,
   10. 11. 2010 12:34
   ą
   129. oddíl Koníci,
   10. 11. 2010 12:34
   ą
   129. oddíl Koníci,
   10. 11. 2010 12:34
   ą
   129. oddíl Koníci,
   10. 11. 2010 12:34
   ċ
   129. oddíl Koníci,
   19. 1. 2011 4:56
   ċ
   129. oddíl Koníci,
   19. 1. 2011 4:56
   ą
   129. oddíl Koníci,
   11. 4. 2011 23:21
   ą
   129. oddíl Koníci,
   11. 4. 2011 23:21
   Comments